Dịch Vụ

TẦM SOÁT UNG THƯ NỮ
TẦM SOÁT UNG THƯ NỮ

1.600.000VNĐ

CHI TIẾT
KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

2.650.000VNĐ

CHI TIẾT
TẦM SOÁT UNG THƯ NAM
TẦM SOÁT UNG THƯ NAM

1.500.000VNĐ

 • Kiểm tra tim mạch
 • Kiểm tra phổi
 • Xét ngiệm máu
 • Trả kết quả tại nhà
CHI TIẾT
KIỂM TRA TỔNG THỂ
KIỂM TRA TỔNG THỂ

5.000.000VNĐ

 • Kiểm tra tim mạch
 • Kiểm tra phổi
 • Xét ngiệm máu
 • Trả kết quả tại nhà
CHI TIẾT
Xét Nghiệm Máu
Xét Nghiệm Máu

2.000.000VNĐ

 • Lấy máu xét nghiệm
 • Kiểm tra thành phần máu
 • Kiểm tra virus
 • Trả kết quả tại nhà
CHI TIẾT